<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en" xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"> <head> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8" /> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>`kola orijentalnog (trbuanog) plesa Aruena - Novosti iz orijentalnog (trbuanog) plesa</title> <meta name="description" content="Deaavanja (novosti) u akoli orijentalnog (trbuanog) plesa Aruena u Beogradu. Upis u akolu orijentalnog (trbuanog) plesa Aruena je u toku. Orijentalni (trbuani) ples u Beogradu." /> <meta name="keywords" content="aruena, trbusni ples, orijentalni ples, akola trbuanog plesa u Beogradu, akola orijentalnog plesa Beograd, zvezdara vukov spomenik, novosti, deaavanja u plesnoj akoli Aruena, trbusni ples u beogradu" /> <meta name="Robots" content="index,follow" /> <meta name="Author" content="`kola orijentalnog plesa Aruena, Beograd, Zvezdara"/> <meta name="Email" content="aruenaskolaplesa@gmail.com" /> <meta name="Copyright" content="`kola orijentalnog plesa Aruena, Beograd, Zvezdara" /> <meta name="Language" content="Serbian, Srpski" /> <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" /> <link href="http://aruenaorijentalniples.com/images/favicon.ico" rel="icon" type="image/x-generic" /> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105346321-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> </head> <body> <div id="wrapper"> <div id="header-wrapper"> <div id="header"> <div id="logo"> <h1><a href="index.html">Aruena </a></h1> </div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="index.html"><span>Po etna</span></a></li> <li><a href="casovi.html"><span> asovi</span></a></li> <li><a href="plesizdravlje.html"><span>Ples i zdravlje</span></a></li> <li><a href="medija.html"><span>Medija</span></a></li> <li><a href="kontakt.html"><span>Kontakt</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> <!-- end #header --> <div id="page"> <div id="content"> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Letnja pauza i upis za septembar 2018!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 12. jun, 2018.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Upis_za_septembar_2018.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Upis_za_septembar_2018a.jpg" alt="Letnja pauza i upis za septembar 2018!" title="Letnja pauza i upis za septembar 2018!" width="250" height="325" vspace="10" hspace="10" align="left"></a>Dragi naai, obaveatavamo vas da plesna akola Aruena zvani no prestaje sa radom u ovoj plesnoj sezoni u etvrtak 14. juna, nakon ega odlazimo na letnju pauzu i opet nastavljamo sa radom od septembra tekue godine. O svim naaim organizacijama tokom leta biete blagovremeno obaveateni. Tokom celog leta primamo prijave za novu po etnu grupu koja kree sa radom od septembra 2018. godine. Ne propustite priliku da nam se pridru~ite u naaoj jedanaestoj godini rada i u~ivate sa nama kako na asovima tako i na svim naaim dru~enjima koje organizujemo. Mo~ete se prijaviti putem broja <strong>063/ 8 349 721</strong> ili na e-mail <a href="mailto:aruenaskolaplesa@gmail.com">aruenaskolaplesa@gmail.com</a>, a takoe i putem privatne poruke na Facebook profilu <a href="https://www.facebook.com/aruena.orijentalniples?ref=tn_tnmn" target="_blank">Inessa Aruena Sesterikov</a>. asovi se odr~avaju u okviru fitnes centra "Oaza" na adresi Milorada `ap anina preko puta broja 4, Vukov spomenik, Zvezdara. Dobro nam doali, Vaaa Aruena, deset godina sa Vama!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">NOVO! NOVO! NOVO! Grupa za decu u Arueni!</a></h2> <br/> <br/> <br/> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 12. jun, 2018.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Grupa_za_decu_u_Arueni_2018.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Grupa_za_decu_u_Arueni_2018a.jpg" alt="Grupa za decu u Arueni!" title="Grupa za decu u Arueni!" width="540" height="338" align="center"></a></p> <p>Drage mame i tate, sa velikim zadovoljstvom vas obaveatavamo da akola orijentalnog plesa Aruena otvara DE IJU GRUPU!!! Zbog vaaeg raspitivanja i interesovanja, odlu ili smo da naa sistem rada prilagodimo u potpunosti radu sa decom! `to podrazumeva pristup u enja kroz igru, pri emu e se vaae klinceze ne samo dobro zabaviti i stei nove drugarice, ve e poboljaati svoje telesno dr~anje, razvijae motoriku i prostornu inteligenciju, bie spretnije i bolje e kontrolisati svoje ekstremitete. Ve~bae i u ie korake i koreografije, ime e pospeaiti razvoj mo~danih struktura.</p> <p> asove e voditi instruktor Maja Jovanov, student U iteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.</p> <p>Grupa kree sa radom od septembra 2018. godine. Prijave su u toku, vraimo upis dece izmeu 5 i 13 godina.</p> <p>Mo~ete se prijaviti putem broja <strong>063/ 8 349 721</strong> ili na e-mail <a href="mailto:aruenaskolaplesa@gmail.com">aruenaskolaplesa@gmail.com</a>, a takoe i putem privatne poruke na Facebook profilu <a href="https://www.facebook.com/aruena.orijentalniples?ref=tn_tnmn" target="_blank">Inessa Aruena Sesterikov</a>. Ne propustite ovu priliku, upis je u toku, dobro doali, o ekujemo vaae princeze.</p> <p> asovi e se odr~avati u okviru fitnes centra "Oaza" na adresi Milorada `ap anina preko puta broja 4, Vukov spomenik, Zvezdara.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Oriental Summer Tales 2018!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 12. jun, 2018.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Oriental_Summer_Tales_2018.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Oriental_Summer_Tales_2018a.jpg" alt="Oriental Summer Tales 2018!" title="Oriental Summer Tales 2018!" width="250" height="375" vspace="10" hspace="10" align="left"></a>Dana 23. i 24. juna tekue godine bie odr~an tradicionalni vikend intenzivnih letnjih radionica u plesnoj akoli Aruena. Naae polaznice e imati priliku da u~ivaju u etiri visokokvalitetne i inspirativne radionice koje su pripremile glavni instruktor Inessa `esterikov i naa pomoni instuktor Dejana orevi. Uve e 24. juna plesni vikend e biti za injen orijentalnom ve eri gde e naae polaznice imati priliku da poka~u ata su sve nau ile tokom protekle godine. Ve e e biti odr~ano u kafe baru Myconos na adresi arlija aplina 12 sa po etkom u 20 . Dobro nam doali!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena u Bugarskoj!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 12. jun, 2018.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_u_Bugarskoj_2018.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_u_Bugarskoj_2018a.jpg" alt="Aruena u Bugarskoj!" title="Aruena u Bugarskoj!" width="540" height="278" align="center"></a></p> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_u_Bugarskoj1_2018.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_u_Bugarskoj1_2018a.jpg" alt="Aruena u Bugarskoj!" title="Aruena u Bugarskoj!" width="540" height="274" align="center"></a></p> <p>Instruktor plesne akole Aruena Inessa `esterikov e odr~ati seminar, sudie na takmi enju i predstavie Srbiju kao jedna od glavnih zvezda na Meunarodnom festivalu orijentalnog plesa u Varni na Crnom moru, Bugarska, pod nazivom Orient Fest Black Sea u organizaciji Anjele Atanasove iz Bugarske. Inessa e odr~ati seminar na temu egipatski beledi, dok e naaa polaznica i asistent instruktor Marija Angelidou u estvovati na takmi enju, glavnom aou i seminarima. Marija, sreno!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena na koncertu KUD-a "Lira"!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 12. jun, 2018.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p>Plesna akola Aruena je predstavila egipatski stil orijentalnog plesa na godianjem koncertu Kulturno-umetni kog druatva Lira iz Beograda. Koncert je bio odr~an na velikoj sceni Ustanove kulture "Vlada Divljan" u subotu 09. juna. Zahvaljujemo se Liri na pozivu i ukazanom poverenju!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena na Glam vikendu!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Sreda, 30. maj, 2018.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_na_Glam_vikendu_2018.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_na_Glam_vikendu_2018a.jpg" alt="Aruena na Glam vikendu!" title="Aruena na Glam vikendu!" width="540" height="405" align="center"></a></p> <p>Sa velikim zadovoljstvom vas obaveatavamo da su se u enice plesne akole Aruena uspeano predstavile na Glam Fusion vikendu u organizaciji Nevene Salome iz Beograda. Vikend je odr~an 19. i 20. maja tekue godine i naae Aruenice su posetile seminare i svojim nastupima su ulepaale orijentalno ve e u okviru vikenda.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Oriental Fairytales Festival 2018!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Sreda, 30. maj, 2018.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Oriental_Fairytales_Festival1_2018.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Oriental_Fairytales_Festival1_2018a.jpg" alt="Oriental Fairytales Festival 2018!" title="Oriental Fairytales Festival 2018!" width="540" height="338" align="center"></a></p> <p>Sa velikim ponosom vam saopatavamo da smo uspeano odr~ali peti jubilarni meunarodni festival orijentalnog plesa u naaoj organizaciji u Beogradu pod nazivom Oriental Fairytales 2018 5th Anniversary, odr~anog od 16. do 18. marta tekue godine. Naa festival je ujedinio plesa e iz viae od 30 zemalja airom sveta i brojao preko 150 u esnika. Trodnevni program se sastojao iz dnevnih aktivnosti, seminara i ve ernjih aktivnosti, koncerata i takmi enja na sceni. Naai mnogobrojni internacionalni, kao i domai u esnici su imali priliku da se predstave na takmi enju u ak sedam kategorija. Glavne zvezde festivala su bili poznati renomirani svetski instruktori i umetnici: Marta Korzun iz Ukrajine, Diva Darina iz Ukrajine, perkusionista Artem Uzunov iz Rusije, Giulio Dilemmi iz Italije, Catherine Mancera iz Nema ke i naravno naaa Inessa `esterikov iz Srbije.</p> <p><a href="fotkenovosti/Oriental_Fairytales_Festival2_2018.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Oriental_Fairytales_Festival2_2018a.jpg" alt="Oriental Fairytales Festival 2018!" title="Oriental Fairytales Festival 2018!" width="540" height="360" align="center"></a></p> <p><a href="fotkenovosti/Oriental_Fairytales_Festival3_2018.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Oriental_Fairytales_Festival3_2018a.jpg" alt="Oriental Fairytales Festival 2018!" title="Oriental Fairytales Festival 2018!" width="540" height="360" align="center"></a></p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena u Kijevu!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 29. maj, 2018.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_u_Kijevu1_2018.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_u_Kijevu1_2018a.jpg" alt="Aruena u Kijevu!" title="Aruena u Kijevu!" width="250" height="354" vspace="10" hspace="10" align="left"></a> <a href="fotkenovosti/Aruena_u_Kijevu2_2018.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_u_Kijevu2_2018a.jpg" alt="Aruena u Kijevu!" title="Aruena u Kijevu!" width="250" height="354" vspace="10" hspace="10" align="right"></a></p> <p>Sa velikim zadovoljstvom vas obaveatavamo da se instruktorka plesne akole Aruena uspeano predstavila u Ukrajini, Kijevu, odr~avai radionicu orijentalnog plesa na temu Eskandarani u okviru meunarodnog festivala Al Hayat, organizovanog od strane Kristine Derka  iz Ukrajine. Kao jedan od instruktora festivala Inessa je bila sudija na takmi enju i nastupila je na glavnom aou festivala kao jedna od glavnih zvezda. Festival je bio odr~an od 9. do 11 marta 2018. godine.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">`kola orijentalnog plesa Aruena - zakazan prvi as!</a></h2> <br/> <br/> <br/> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 23. januar, 2018.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_upis_Beograd_2018.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_upis_Beograd_2018a.jpg" alt="`kola orijentalnog plesa Aruena - zakazan prvi as!" title="`kola orijentalnog plesa Aruena - zakazan prvi as!" width="250" height="375" vspace="10" hspace="10" align="left"></a>Drage dame, sa velikim zadovoljstvom vas obaveatavamo da smo zakazali prvi as nove po etne grupe za etvrtak 8. februar u 18 asova. Termini nove grupe e biti utorak od 20 do 21 as i pomenuti etvrtak od 18 do 19 asova. Svi asovi se odr~avaju u okviru fitnes centra "Oaza" na adresi Milorada `ap anina preko puta broja 4, Vukov spomenik, Zvezdara.<br/> Upis za ovu grupu je u toku, mo~ete se prijaviti putem broja <strong>063/ 8 349 721</strong> ili na e-mail <a href="mailto:aruenaskolaplesa@gmail.com">aruenaskolaplesa@gmail.com</a>, a takoe i putem privatne poruke na Facebook profilu <a href="https://www.facebook.com/aruena.orijentalniples?ref=tn_tnmn" target="_blank">Inessa Aruena Sesterikov</a>. O ekujemo vas! Dobro nam doali!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">`kola orijentalnog plesa Aruena - upis u Opovu!</a></h2> <br/> <br/> <br/> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 23. januar, 2018.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_upis_Opovo_2018.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_upis_Opovo_2018a.jpg" alt="`kola orijentalnog plesa Aruena - upis u Opovu!" title="`kola orijentalnog plesa Aruena - upis u Opovu!" width="540" height="359" align="center"></a></p> <p>Sa velikim zadovoljstvom vas obaveatavamo da je upis u akolu orijentalnog (trbuanog) plesa Aruena u Opovu u toku! Drage pripadnice lepaeg pola iz Opova i okoline po~urite i priklju ite nam se. asove vodi naa pomoni instruktor maja Jovanov. asovi se odr~avaju u fiskulturnoj sali Stare akole. Prvi as je zakazan za nedelju 11. februar. Prijavite se putem broja <strong>061/157 49 93</strong> ili putem Facebook profila Maja Aruena. Prvi as je besplatan! O ekujemo vas! Dobro nam doali!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">`kola orijentalnog plesa Aruena - upis u Smederevu!</a></h2> <br/> <br/> <br/> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 23. januar, 2018.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_upis_Smederevo_2018.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_upis_Smederevo_2018a.jpg" alt="`kola orijentalnog plesa Aruena - upis u Smederevu!" title="`kola orijentalnog plesa Aruena - upis u Smederevu!" width="250" height="357" vspace="10" hspace="10" align="left"></a>Sa velikim zadovoljstvom vas obaveatavamo da je upis u akolu orijentalnog (trbuanog) plesa Aruena u Smederevu u toku! Drage pripadnice lepaeg pola iz Smedereva i okoline po~urite i priklju ite nam se. asove vodi naa pomoni instruktor Dejana orevi. asovi se odr~avaju utorkom i petkom od 20 asova u plesnoj sali bioskopa "Svetlost". Prijavite se putem broja <strong>061/65 08 168</strong> ili putem Facebook profila Dejana Aruena. Prvi as je besplatan! O ekujemo vas! Dobro nam doali!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Oriental Winter Tales 2018!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 23. januar, 2018.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Oriental_Winter_Tales_2018.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Oriental_Winter_Tales_2018a.jpg" alt="Oriental Winter Tales 2018!" title="Oriental Winter Tales 2018!" width="250" height="359" vspace="10" hspace="10" align="left"></a>Za predstojei vikend 27. i 28. januara 2018. godine bie odr~an joa jedan Winter Tales zimski vikend intenzivnih radionica u okviru dodatnog edukativnog programa akole orijentalnog plesa Aruena. Radionice e dr~ati glavni instruktor Inessa `esterikov, a ovog puta gostujui instruktor e biti Iris Salome iz Beograda. Radionice e posetiti mnogobrojne polaznice plesne akole Aruena iz Beograda, Opova i Smedereva, kao i polaznice drugih plesnih akola iz Beograda i regiona. U nedelju 28. januara bie odr~ano akolsko orijentalno ve e u libanskom restoranu "Hanan", kada e naae polaznice imati priliku da poka~u ata su nau ile i koliko su napredovale. Mnogo smo ponosni!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Upis za februar 2018. je u toku!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 03. januar, 2018.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Upis_za_februar_2018_je_u_toku.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Upis_za_februar_2018_je_u_toku1.jpg" alt="Upis za februar 2018. je u toku!" title="Upis za februar 2018. je u toku!" width="540" height="464" align="center"></a></p> <p>Dragi naai, obaveatavamo vas da e plesna akola Aruena imati zimski raspust u periodu id etvrtka 28. decembra 2017. godine do utorka 16. januara 2018. godine. asovi po inju pomenutog utorka u svim starim terminima. Takoe vas obaveatavamo da je otvoren upis za nove po etne grupe koje kreu sa radom u februaru 2018. godine kako u Beogradu tako i u Opovu i Smederevu. Mo~ete se prijaviti putem broja <strong>063/ 8 349 721</strong> ili putem e-mail-a <a href="mailto:aruenaskolaplesa@gmail.com">aruenaskolaplesa@gmail.com</a>, a takoe i putem privatne poruke na Facebook profilu <a href="https://www.facebook.com/aruena.orijentalniples?ref=tn_tnmn" target="_blank">Inessa Aruena Sesterikov</a>. Uskoro informacije o terminima i prvom asu nove grupe. Uradite neato lepo i korisno za sebe ovog prolea jer vi to zaslu~ujete. Radujemo se novim Aruenicama! Dobro nam doali!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Sreni praznici!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 03. januar, 2018.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Srecni_praznici_Aruena.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Srecni_praznici_Aruena1.jpg" alt="Sreni praznici!" title="Sreni praznici!" width="250" height="375" vspace="10" hspace="10" align="left"></a>Plesna akola Aruena vam ~eli srene Bo~ine i novogodianje praznike! Provedite ih u zdravlju i veselju sa svojim bli~njima. }elimo vam puno uspeha na svim poljima u novoj 2018. godini. Vaaa Aruena!<br/> Kada noc tamna je i svetlost je daleko<br/> Uvek se seti da ko te voli tu je neko<br/> Trnovitim putem idem ka spasenju <br/> Dok svetlost se nazire kao u magnovenju<br/> Vid mi nikada nije bio jasniji<br/> A zvuk zivota i ljubavi glasniji <br/> Snaga u meni navire sve vise i vise<br/> Dok borim se za zivote nase<br/> Jer sada je kucnuo pravi cas<br/> Budim se i cujem taj zvonki glas<br/> Volim te, volim te, volim te!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Neradni dan za Svetog Nikolu!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Subota, 16. decembar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p>Dragi svi, obaveatavamo vas da e asovi u plesnoj akoli Aruena u Beogradu biti otkazani na Svetog Nikolu, 19. decembra, a u dogovoru sa svim grupama. Od 20. decembra nastavljamo regularnim rasporedom. Srena slava!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Ogranci u Pan evu i Kovinu viae nisu deo Aruene!</a></h2> <br/> <br/> <br/> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 12. decembar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p>Dragi naai,<br/> Obaveatavamo vas da od danas ogranci akole orijentalnog plesa u Pan evu i Kovinu prestaju da budu sastavni deo plesne akole Aruena. Od sada e akola orijentalnog plesa u Pan evu, kao i njihov ogranak u Kovinu biti samostalni, promenie ime i sve ato se bude deaavalo u okviru ove akole je vezano jedino i isklju ivo za instruktora Jelenu Petrovi i njenog asistenta Kristinu Petrovi. }elimo im uspeh u nastavku daljeg rada i radujemo se svim buduim dru~enjima i saradnjama.<br/> Ukoliko neko od sadaanjih lanova akole orijentalnog plesa u Pan evu i Kovinu ~eli da nastavi plesnu edukaciju kod nas u Arueni, mo~e nam se obratiti i priklju iti lokacijama plesne akole Aruena u Beogradu, Opovu ili Smederevu. Veliko hvala svim naaim lanovima, kao i Jeleni i Kristini na ukazanom poverenju svih ovih godina.<br/> A Aruena ide u nove radne pobede! Uvek tu za vas, Vaaa Aruena!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Orijentalno ve e plesne akole Aruena Opovo!</a></h2> <br/> <br/> <br/> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 12. decembar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Orijentalno_ve e_plesne_akole_Aruena_Opovo.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Orijentalno_ve e_plesne_akole_Aruena_Opovo1.jpg" alt="Orijentalno ve e plesne akole Aruena Opovo!" title="Orijentalno ve e plesne akole Aruena Opovo!" width="250" height="480" vspace="10" hspace="10" align="left"></a>Dragi ljubitelji orijentalnog plesa, pozivamo vas da nam se pridru~ite na orijentalnoj ve eri 17.12. 2017. god. u 19h u hotelu "Stari Banat" u Opovu. Doite da u~ivate u ritmu orijenta i podr~ite nastupe naaih divnih Aruenica! Predstavie vam se polaznice naaeg ogranka u Opovu, kao i poja anje iz Beograda i Smedereva, a takoe emo imati i nekoliko gostujuih plesnih akola. Pridru~ite se naaoj orijentalnoj bajci i u~ivajte sa nama! O ekujemo vas! Dobrodoali! Broj mesta je OGRANI EN i rezervacije su OBAVEZNE! Cena rezervacije je 200 rsd i ona uklju uje jedno pie. Svoje mesto mo~ete rezervisati pozivom na broj 061/1574-993 ili putem poruke na fejsbuk (Maja Aruena) ili instagram profilu (maja_aruena).</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Osvojeno prvo mesto na Hezz Ya Wezz festivalu u Bugarskoj!</a></h2> <br/> <br/> <br/> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 12. decembar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Osvojeno_prvo_mesto_na_Hezz_Ya_Wezz_festivalu.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Osvojeno_prvo_mesto_na_Hezz_Ya_Wezz_festivalu1.jpg" alt="Osvojeno prvo mesto na Hezz Ya Wezz festivalu u Bugarskoj!" title="Osvojeno prvo mesto na Hezz Ya Wezz festivalu u Bugarskoj!" width="540" height="305" align="center"></a></p> <p>U enica plesne akole Aruena Teodora Arsi je na presti~nom meunarodnom festivalu orijentalnog plesa odr~anog od 03. do 05. novembra u Sofiji, Bugarska, pod imenom Hezz Ya Wezz osvojila prvo mesto u poluprofesionalnoj kategoriji dok je glavni instruktor plesne akole Aruena Inessa bila jedna od gostujuih zvezda na glavnom aou festivala i delila scenu sa mnogobrojnim poznatim plesa icama iz celog sveta. Mnogo smo ponosni na naau Teodoru i plesnu akolu Aruena.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena na Waves of Orient festivalu!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 12. decembar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_na_Waves_of_Orient_festivalu.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_na_Waves_of_Orient_festivalu1.jpg" alt="Aruena na Waves of Orient festivalu!" title="Aruena na Waves of Orient festivalu!" width="540" height="382" align="center"></a></p> <p>Plesna akola Aruena iz Beograda se uspeano predstavila na meunarodnom festivalu orijentalnog plesa pod nazivom Waves Of Orient u Beogradu u organizaciji plesne akole Salome iz Beograda. Glavni instruktor Aruene Inessa je bila jedna od glavnih zvezda i instruktor pomenutog festivala. Festival je odr~a 25. i 26. novembra u Beogradu, a polaznice naae plesne akole su zadivile publiku mnogobrojnim grupnim i solo izvedbama.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Humanitarni koncert za Anastasiju</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Sreda, 01. novembar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Humanitarni_koncert_za_Anastasiju.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Humanitarni_koncert_za_Anastasiju1.jpg" alt="Humanitarni koncert za Anastasiju" title="Humanitarni koncert za Anastasiju" width="540" height="246" align="center"></a></p> <p>Dana 10. novembra sa po etkom u 20 asova bie odr~an humanitarni koncert za dvadesetogodianju Anastasiju Gavrilovi, kako bismo joj pomogli da ode u Nema ku na le enje i izbori se sa leukemijom. Koncert organizuje plesna akola Aruena u saradnji sa Domom kulture "Studentski grad" sa Novog Beograda na adresi bulevar Zorana inia 179. Koncert je humanitarnog karaktera te se nee prodavati ulaznice ve e posetioci ostavljati dobrovoljni nov ani prilog za Anastasiju. Minimalan prilog je 300 dinara. Na koncertu e nastupiti akole orijentalnog plesa iz Beograda, kao i druge grupe i plesne akole. Dobrodoali su svi ljudi dobre volje i ~elje da pomognu.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena na Hezz Ya Wezz festivalu u Bugarskoj!</a></h2> <br/> <br/> <br/> <p class="meta"><em><span class="date">Sreda, 01. novembar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_na_Hezz_Ya_Wezz.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_na_Hezz_Ya_Wezz1.jpg" alt="Aruena na Hezz Ya Wezz festivalu u Bugarskoj!" title="Aruena na Hezz Ya Wezz festivalu u Bugarskoj!" width="250" height="354" vspace="10" hspace="10" align="left"></a>Glavni instruktor i osniva  plesne akole Aruena e se predstaviti u Bugarskoj na Meunarodnom festivalu orijentalnog plesa pod nazivom Hezz Ya Wezz, koji e biti odr~an od 3. do 5. novembra u Sofiji, a u organizaciji Cvetine Danove iz Sofije. Inessa e nastupiti na glavnom aou festivala zajedno sa glavnim zveszdama Titom i Random iz Egipta, kao i ostalim pozvanim gostima. Takoe, polaznica akole Aruena Teodora Arsi e se predstaviti na jednom od aoua festivala i uzee u eae na takmi enju. Teodora, sreno!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Osvojeno drugo mesto na Oriental Love festivalu!</a></h2> <br/> <br/> <br/> <p class="meta"><em><span class="date">Sreda, 01. novembar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_drugo_mesto.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_drugo_mesto1.jpg" alt="Aruena - Osvojeno drugo mesto!" title="Aruena - Osvojeno drugo mesto!" width="540" height="304" align="center"></a></p> <p>Polaznica plesne akole Aruena Teodora Arsi je osvojila drugo mesto u poluprofesionalnoj (Princess) kategoriji na festivalu orijentalnog plesa "Oriental Love", odr~anog od 20. do 22. oktobra u Beogradu, u organizaciji plesne akole Leila iz Beograda. Mnogo smo ponosni na Teodoru!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena na karnevalu u `apcu!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Petak, 22. septembar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_sabacki_karneval.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_sabacki_karneval1.jpg" alt="Aruena na karnevalu u `apcu!" title="Aruena na karnevalu u `apcu!" width="540" height="210" align="center"></a></p> <p>Plesna akola Aruena se predstavila na ivijaakom karnevalu u `apcu koji je odr~an od 14. do 16. septembra 2017. godine. Naae polaznice su nastupile u internacionalnoj povorci, kao i na bini.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Zakazan prvi as nove grupe!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Petak, 08. septembar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_nova_grupa_septembar_2017.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_nova_grupa_septembar_2017a.jpg" alt="Zakazan prvi as nove grupe!" title="Zakazan prvi as nove grupe!" width="250" height="375" vspace="10" hspace="10" align="left"></a>Sa ogromnim zadovoljstvom vas obaveatavamo da je prvi as nove po etne grupe u Beogradu zakazan za nedelju 17. septembar u 18h! Termini ove grupe e biti nedelja 18-19h i sreda od 19-20h, a otvoren je i utorak od 18-19h kao trei termin za ovu grupu. O ekujemo vas na adresi Fitnes centar Oaza, Milorada `ap anina preko puta broja 4, Vukov Spomenik, Zvezdara, dobro nam doale drage dame. Mo~ete se prijaviti putem broja <strong>063/ 8 349 721</strong> ili putem e-mail-a <a href="mailto:aruenaskolaplesa@gmail.com">aruenaskolaplesa@gmail.com</a>, a takoe i putem privatne poruke na Facebook profilu <a href="https://www.facebook.com/aruena.orijentalniples?ref=tn_tnmn" target="_blank">Inessa Aruena Sesterikov</a>. Prvi as je besplatan! Radujemo se novim Aruenicama, dobrodoali!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena na karnevalu u Smederevu!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Petak, 08. septembar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_Smederevska_jesen_2017.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_Smederevska_jesen_2017a.jpg" alt="Aruena na karnevalu u Smederevu!" title="Aruena na karnevalu u Smederevu!" width="540" height="380" align="center"></a></p> <p>Plesna akola Aruena e nastupiti na manifestaciji "Smederevska jesen" u Smederevu, koja e biti odr~ana 8. septembra. Polaznice akole Aruena e se predstaviti defileom prema Trgu, kao i na samom Trgu.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Plesna akola Aruena vrai upis novih lanova u Beogradu!</a></h2> <br/> <br/> <br/> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 01. avgust, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_upis_Beograd_septembar_2017.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_upis_Beograd_septembar_2017a.jpg" alt="Upis za septembar 2017. je u toku!" title="Upis za septembar 2017. je u toku!" width="250" height="375" vspace="10" hspace="10" align="left"></a>Sa velikim zadovoljstvom vas obaveatavamo da plesna akola Aruena vrai upis novih lanova za septembar 2017. godine! Takoe ove godine slavimo i jubilarnu desetu godinu rada! Pridru~ite nam se na svim naaim fenomenalnim dru~enjima koje organizujemo u ogromnom broju tokom cele godine. Oslobodite se stresa i napetosti, pronaite nove prijateljice, oseajte se lepo, re i su suviane, doite da osetite aroliju! Prijave su u toku! Mo~ete se prijaviti putem broja <strong>063/ 8 349 721</strong> ili putem e-mail-a <a href="mailto:aruenaskolaplesa@gmail.com">aruenaskolaplesa@gmail.com</a>, a takoe i putem privatne poruke na Facebook profilu <a href="https://www.facebook.com/aruena.orijentalniples?ref=tn_tnmn" target="_blank">Inessa Aruena Sesterikov</a>. Prvi as je besplatan! Radujemo se novim Aruenicama, dobrodoali!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Plesna akola Aruena vrai upis novih lanova u Opovu!</a></h2> <br/> <br/> <br/> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 01. avgust, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_Opovo_promo.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_Opovo_promo1.jpg" alt="Aruena akola orijentalnog (trbuanog) plesa" title="Aruena akola orijentalnog (trbuanog) plesa" width="540" height="338" align="center"></a></p> <p>Sa ogromnim zadovoljstvom vas obaveatavamo da e od ovog septembra sa radom krenuti ogranak plesne akole Aruena u Opovu. Ne propustite ovu aansu i pridru~ite nam se na asovima, orijentalnim ve erima, koncertima, festivalima, seminarima, humanitarnim akcijama, intenzivnim vikendima, koje organizujemo u Opovu i Beogradu. Po prvi put u vaaem gradu zaigrajte u ritmovima orijenta! Postanite deo uvene Aruene! Instruktor je <a href="pomocniinstruktor2.html">Maja Jovanov</a>. asovi e se odr~avati u fiskulturnoj sali stare akole u Opovu, prijave su u toku, nova grupa sa radom kree ovog septembra.</p> <p>Po~urite sa prijavama, dobro nam doale! Prijave putem broja direktno Maji <strong>061/ 157 49 93</strong>, mejla <a href="mailto:aruenaskolaplesa@gmail.com">aruenaskolaplesa@gmail.com</a> ili putem privatne poruke na Facebook profilu <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100016825479257" target="_blank">Maja Aruena</a>.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Plesna akola Aruena vrai upis novih lanova u Smederevu!</a></h2> <br/> <br/> <br/> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 01. avgust, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_Smederevo_promo.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_Smederevo_promo1.jpg" alt="Plesna akola Aruena vrai upis novih lanova u Smederevu!" title="Plesna akola Aruena vrai upis novih lanova u Smederevu!" width="540" height="540" align="center"></a></p> <p>Sa ogromnim zadovoljstvom vas obaveatavamo da e od ovog septembra sa radom krenuti ogranak plesne akole Aruena u Smederevu. Ne propustite ovu aansu i pridru~ite nam se na asovima, orijentalnim ve erima, koncertima, festivalima, seminarima, humanitarnim akcijama, intenzivnim vikendima, koje organizujemo u Smederevu i Beogradu. Po prvi put u vaaem gradu zaigrajte u ritmovima orijenta! Postanite deo uvene Aruene! Instruktor je <a href="pomocniinstruktor3.html">Dejana orevi</a>. asovi e se odr~avati u bioskopu "Svetlost" u Karaorevoj ulici, prijave su u toku, nova grupa sa radom kree ovog septembra.</p> <p>Po~urite sa prijavama, dobro nam doale! Prijave putem broja direktno Dejani <strong>061/ 650 81 68</strong>, mejla <a href="mailto:aruenaskolaplesa@gmail.com">aruenaskolaplesa@gmail.com</a> ili putem privatne poruke na Facebook profilu <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100016292714781" target="_blank">Dejana Aruena</a>.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena na manifestaciji "Dani dru~enja" u Star evu!</a></h2> <br/> <br/> <br/> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 01. avgust, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p>Plesna skola Aruena e nastupiti na manifestaciji "Dani dru~enja" u Star evu, koja e biti odr~ana 5. avgusta sa sa po etkom u 21h. Dobrodoali!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena na karnevalu u Vrnja koj Banji!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Utorak, 01. avgust, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><iframe width="540" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/8s7iEjo-gQ8" frameborder="0" allowfullscreen> </iframe></p> <p>Plesna akola Aruena se predstavila na Internacionalnom karnevalu u Vrnja koj Banji, devojke iz Beograda i Pan eva su nastupile sa dve ta ke u subotu 15. jula ove godine.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Upis za septembar 2017. je u toku!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Sreda, 05. jul, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_upis_septembar_2017.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_upis_septembar_2017a.jpg" alt="Upis za septembar 2017. je u toku!" title="Upis za septembar 2017. je u toku!" width="250" height="390" vspace="10" hspace="10" align="left"></a>Plesna akola Aruena vrai upis novih lanova za septembar 2017. godine. Prijave su toku! Poklonite svom telu i duai najdivniju aktivnsot koja ce Vas preporoditi. Osve~ite Vaau svakodnevicu. Doite u naau malu Oazu, doite na aaicu smeha i pozitivne energije, jer Vi to zaslu~ujete. Budite deo naaeg tima! Nova po etna grupa sa radom kree u septembru, uskoro informacije o terminima i prvom asu! Mo~ete se prijaviti putem broja <strong>063/ 8 349 721</strong> ili putem e-mail-a <a href="mailto:aruenaskolaplesa@gmail.com">aruenaskolaplesa@gmail.com</a>, a takoe i putem privatne poruke na Facebook profilu <a href="https://www.facebook.com/aruena.orijentalniples?ref=tn_tnmn" target="_blank">Inessa Aruena Sesterikov</a>. Prvi as je besplatan! Radujemo se novim Aruenicama, dobrodoali!</p> <p>Podseamo Vas da je upis na naaoj lokaciji u Pan evu takoe u toku! Sve informacije mo~ete dobiti putem broja 061/ 683 14 20 od naae instruktorke Jelene Petrovi, a takoe sve informacije za Pan evo mo~ete dobiti i putem Facebook profila <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100007139838514" target="_blank">Jelena Aruena</a>.</p> <p>Takoe od ovog septembra sa radom kreu joa dva ogranka naae plesne akole, u Opovu i Smederevu. Prijave za ove dve lokacije su takoe u toku. Kontaktirajte nas za viae informacija. O ekujemo Vas, dobrodoali!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">U toku je letnja pauza!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Sreda, 05. jul, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p>Drage naae, obaveatavamo vas da je u toku letnji raspust akole orijentalnog plesa Aruena. Sa radom smo zavraili 15. juna i po injemo ponovo od septembra 2017. godine. U toku je upis za sve naae lokacije, po~urite sa prijavama. Dobrodoali!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena na Karnevalu u Leskovcu!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Sreda, 05. jul, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_Karneval_Leskovac_2017.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_Karneval_Leskovac_2017a.jpg" alt="Aruena na Karnevalu u Leskovcu!" title="Aruena na Karnevalu u Leskovcu!" width="540" height="405" align="center"></a></p> <p>Plesna akola Aruena e se predstaviti na Internacionalnom karnevalu u Leskovcu, devojke iz Beograda i Pan eva e u estvovati na meunarodnoj povorci u okviru karnevala koji se odr~ava od 05. do 08. jula ove godine.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Oriental Summer Tales vikend!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Sreda, 28. jun, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Oriental_Summer_Tales_2017.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Oriental_Summer_Tales_2017a.jpg" alt="Oriental Summer Tales vikend!" title="Oriental Summer Tales vikend!" width="540" height="332" align="center"></a></p> <p>Prvog vikenda jula u plesnoj akoli Aruena e se odr~ati intenzivni kurs letnjih radionica. Radionice e dr~ati naaa glavna instruktorka Inessa i naaa goaa, poznata plesa ica iz Maarske, Roberta Toth, koja je na naaem festivalu Oriental Fairytales dva puta osvojila drugo mesto na internacionalnom takmi enju u profesionalnoj kategoriji. Takoe, u nedelju 2. jula bie odr~ano i akolsko orijentalno ve e, u ast kraja ovogodianje plesne sezone. Na ve eri e tradiocionalno nastupiti u enice naae plesne akole, kao i u esnice radionica iz drugih akola iz Beograda i, naravno, Roberta kao naaa glavna goaa. Orijentalno ve e e biti odr~ano u libanskom restoranu Hanan u Svetogorskoj ulici sa po etkom u 21 as. Rezervacije su obavezne. Dobrodoali!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena na Karnevalu u Beloj Crkvi!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Sreda, 28. jun, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_na_Karnevalu_u_Beloj_Crkvi.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_na_Karnevalu_u_Beloj_Crkvi1.jpg" alt="Aruena na Karnevalu u Beloj Crkvi!" title="Aruena na Karnevalu u Beloj Crkvi!" width="540" height="205" align="center"></a></p> <p>U subotu 24. juna plesna akola Aruena iz Beograda i Pan eva je nastupila u internacionalnoj povorci na karnevalu u Beloj Crkvi. Devojke su nastupile dva puta u toku same povorke i na glavnom stejd~u karnevala.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena na Karnevalu u Banji Kovilja i!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Subota, 17. jun, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_na_Karnevalu_u_Banji_Kovilja i.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_na_Karnevalu_u_Banji_Kovilja i1.jpg" alt="Aruena na Karnevalu u Banji Kovilja i!" title="Aruena na Karnevalu u Banji Kovilja i!" width="540" height="343" align="center"></a></p> <p>Sa velikim zadovoljstvom vas obaveatavamo da e akola orijentalnog plesa Aruena u estvovati na Kraljevskom karnevalu, koji se odr~ava 18. juna u Banji Kovilja i! Naae devojke imae priliku da se predstave u ak tri koreografije. U estvovaemo u karnevalskom defileu maski, kao i u ve ernjem programu. Kao i do sada, Aruenice iz Pan eva i Beograda nastupae zajedno.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena na Karnevalu u Pan evu!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Subota, 17. jun, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_na_Karnevalu_u_Pan evu_2017.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_na_Karnevalu_u_Pan evu_2017a.jpg" alt="Aruena na Karnevalu u Pan evu!" title="Aruena na Karnevalu u Pan evu!" width="540" height="324" align="center"></a></p> <p>Dragi prijatelji, sa zadovoljstvom vas obaveatavamo da e akola orijentalnog plesa Aruena i ove godine u estvovati na Internacionalnom karnevalu u Pan evu! Nastupiemo na Carnival Central Stage-u 16. juna, a po prvi put u estvovaemo i u meunarodnoj karnevalskoj povorci, koja e se odr~ati 17. juna sa po etkom u 20 asova! Devojke iz Aruene Pan evo i Aruene Beograd zajedno e nastupati oba dana! Ovom prilikom vas pozivamo da nam se pridru~ite u ato veem broju i da u~ivate zajedno sa nama.</p> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_Karneval_Pan evo_2017.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_Karneval_Pan evo_2017a.jpg" alt="Aruena na Karnevalu u Pan evu!" title="Aruena na Karnevalu u Pan evu!" width="540" height="360" align="center"></a></p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena na BellyFusion Glam Vol.2</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Subota, 17. jun, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_na_BellyFusion_Glam_Vol_2.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_na_BellyFusion_Glam_Vol_2a.jpg" alt="Aruena na BellyFusion Glam Vol.2" title="Aruena na BellyFusion Glam Vol.2" width="540" height="382" align="center"></a></p> <p>Polaznice plesne akole Aruena iz Beograda i Pan eva su se predstavile na Glam Belly & Fusion vikendu odr~anom 20. i 21. maja u Beogradu, u organizaciji plesne akole Salome. Naae polaznice su posetile tri fenomenalne radionice tog vikenda, a takoe su se predstavile solo ta kama na orijentalnoj ve eri u izuzetno velikom broju.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena na Sahara Dreams 2017!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Subota, 17. jun, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_na_Sahara_Dreams_2017.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_na_Sahara_Dreams_2017a.jpg" alt="Aruena na Sahara Dreams 2017!" title="Aruena na Sahara Dreams 2017!" width="540" height="408" align="center"></a></p> <p>Polaznice plesne akole Aruena iz Beograda i Pan eva su se predstavile u izuzetno velikom broju na festivalu Sahara Dreams, koji je odr~an od 28. do 30. aprila ove godine u Novom Sadu, a u organizaciji plesne akole Azar iz Novog Sada. Devojke su posetile dve fenomenalne radionice sa Slaanom Grbi iz Srbije i Matejom Mikulan iz Slovenije, dok su se na koncertu pokazale ato solo ato grupnim izvedbama.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Oriental Fairytales Festival 2017!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Petak, 16. jun, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Oriental_Fairytales_Fest_2017.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Oriental_Fairytales_Fest_2017a.jpg" alt="Oriental Fairytales Fest 2017!" title="Oriental Fairytales Fest 2017!" width="540" height="315" align="center"></a></p> <p>Od 24. do 26. marta ove godine je odr~an etvrti Meunarodni festival orijentalnog plesa u Beogradu pod nazivom Oriental Fairytales, a u organizaciji naae plesne akole. Sa ogromnim ponosom primeujemo da je festival sve vei i poseeniji iz godine u godinu. Ove godine naaa glavna goaa je najpoznatija i trenutno najcenjenija plesa ica svetskih razmera, ~iva legenda, uvena Randa Kamel iz Egipta. Pored Rande, ugostili smo i mnogobrojne internacionalne instruktore i umetnike iz Ukrajine, Italije, Rusije, Nema ke, Bugarske, Maarske, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Gr ke, Rumunije itd. Ove godine je takoe bila rekordna poseta radionicama i ceo festival je brojao preko 120 u esnika, tri gala ve eri i 5 takmi arskih kategorija. Veoma smo ponosni na naae polaznice Magdalenu Lasi, Violetu }igi i Mariju Angelidovu, koje su odnele pobede u po etnoj kategoriji, kao i na Teodoru Arsi, Teodoru Vu urevi i Jelenu Petrovi, koje su u sastavu pod nazivom Shams Aruena osvojile tree mesto u grupnoj kategoriji, a takoe i na naae juniorke Vanju i Zoju, koje su odnele pobede u de ijoj kategoriji. Pored takmi arskog dela, naaa plesna akola je na veoma visokom nivou prezentovala Srbiju i u grupnim i solo ta kama. Ne propustite ovakav trodnevni plesni spektakl. Dobrodoali na jubilarni peti Oriental Fairytales koji e biti odr~an od 23. do 25. marta 2018. godine. Budite u toku sa svim informacijama. O ekujemo vas!</p> <p><a href="fotkenovosti/Oriental_Fairytales_Festival_2017.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Oriental_Fairytales_Festival_2017a.jpg" alt="Oriental Fairytales Fest 2017!" title="Oriental Fairytales Fest 2017!" width="540" height="360" align="center"></a></p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena na "Beogradskom sajmu turizma 2017"</a></h2> <br/> <br/> <br/> <p class="meta"><em><span class="date">Sreda, 14. jun, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p>Plesna akola Aruena je u saradnji sa jednom od najveih i najpoznatijih turisti kih agencija u Srbiji, Fly Fly Travel, nastupila na ovogodianjem 39. meunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Naaa plesna akola se tokom etiri dana predstavila sa pregrat ato grupnih ato solo ta aka, u isto vreme reklamirajui i prezentujui Egipat i Tursku kao turisti ke destinacije. Takoe, tokom prvog dana sajma ogranak plesne akole Aruena iz Pan eva je promovisao Vrnja ku Banju na njihovom atandu.</p> <p><iframe width="540" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/xuFNhGofZD8" frameborder="0" allowfullscreen> </iframe></p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Zakazan prvi as nove po etne grupe!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Subota, 28. januar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Nova_grupa_februar_2017.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Nova_grupa_februar_2017a.jpg" alt="Zakazan prvi as nove po etne grupe!" title="Zakazan prvi as nove po etne grupe!" width="540" height="304" align="center"></a></p> <p>`kola orijentalnog plesa Aruena vrai upis novih lanova za februar 2017. godine, nova po etna grupa kree sa radom u utorak 07. februara tekue godine u 18h. Termini su utorak od 18 do 19 asova i nedelja od 18 do 19 asova. Prijave su i dalje u toku!!! Mo~ete se prijaviti putem broja <strong>063/ 8 349 721</strong> ili putem e-mail-a <a href="mailto:aruenaskolaplesa@gmail.com">aruenaskolaplesa@gmail.com</a>, a takoe i putem privatne poruke na Facebook profilu <a href="https://www.facebook.com/aruena.orijentalniples?ref=tn_tnmn" target="_blank">Inessa Aruena Sesterikov</a>. Prvi as je besplatan! Radujemo se novim Aruenicama, dobrodoali!</p> <p>Podseamo Vas da je upis na naaoj lokaciji u Pan evu takoe u toku! Sve informacije mo~ete dobiti putem broja 061/ 683 14 20 od naae instruktorke Jelene Petrovi, a takoe sve informacije za Pan evo mo~ete dobiti i putem Facebook profila <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100007139838514" target="_blank">Jelena Aruena</a>. O ekujemo Vas, dobrodoali!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Upis za februar 2017. je u toku!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Ponedeljak, 09. januar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_upis_za_februar_2017.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_upis_za_februar_2017a.jpg" alt="Upis za februar 2017. je u toku!" title="Upis za februar 2017. je u toku!" width="540" height="596" align="center"></a></p> <p>Plesna akola Aruena vrai upis novih lanova za februar 2017. godine. Prijave su toku! Poklonite svom telu i dusi najdivniju aktivnsot koja ce Vas preporoditi. Zapo nite neato novo u novoj godini, osve~ite Vaau svakodnevicu. Doite u naau malu Oazu, doite na aaicu smeha i pozitivne energije, jer Vi to zaslu~ujete. Budite deo naaeg tima! Nova po etna grupa sa radom kree po etkom februara, uskoro informacije o terminima i prvom asu! Mo~ete se prijaviti putem broja <strong>063/ 8 349 721</strong> ili putem e-mail-a <a href="mailto:aruenaskolaplesa@gmail.com">aruenaskolaplesa@gmail.com</a>, a takoe i putem privatne poruke na Facebook profilu <a href="https://www.facebook.com/aruena.orijentalniples?ref=tn_tnmn" target="_blank">Inessa Aruena Sesterikov</a>. Prvi as je besplatan! Radujemo se novim Aruenicama, dobrodoali!</p> <p>Podseamo Vas da je upis na naaoj lokaciji u Pan evu takoe u toku! Sve informacije mo~ete dobiti putem broja 061/ 683 14 20 od naae instruktorke Jelene Petrovi, a takoe sve informacije za Pan evo mo~ete dobiti i putem Facebook profila <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100007139838514" target="_blank">Jelena Aruena</a>. O ekujemo Vas, dobrodoali!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Sreni praznici!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Ponedeljak, 09. januar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_srecni_praznici.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_srecni_praznici1.jpg" alt="Sreni praznici!" title="Sreni praznici!" width="540" height="304" align="center"></a></p> <p>`kola orijentalnog plesa Aruena vam ~eli srene Novogodianje i Bo~ine praznike, da vam nova godina bude joa bolja i uspeaija od prethodne. Takoe vas obaveatavamo da emo imati zimsku pauzu u periodu od 29. decembra 2016. godine do 17. januara 2017. godine, nakon ega normalno nastavljamo sa radom od utorka 17.og januara u svim regularnim terminima. Lepo provedite praznike, vaaa Aruena.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Upis za februar 2017. je u toku!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Ponedeljak, 02. januar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_upis_februar_2017.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_upis_februar_2017a.jpg" alt="Upis za februar 2017. je u toku!" title="Upis za februar 2017. je u toku!" width="250" height="398" vspace="10" hspace="10" align="left"></a>Plesna akola Aruena vrai upis novih lanova za februar 2017. godine. Prijave su toku! Poklonite svom telu i dusi najdivniju aktivnsot koja ce Vas preporoditi. Zapo nite neato novo u novoj godini, osve~ite Vaau svakodnevicu. Doite u naau malu Oazu, doite na aaicu smeha i pozitivne energije, jer Vi to zaslu~ujete. Budite deo naaeg tima! Nova po etna grupa sa radom kree po etkom februara, uskoro informacije o terminima i prvom asu! Mo~ete se prijaviti putem broja <strong>063/ 8 349 721</strong> ili putem e-mail-a <a href="mailto:aruenaskolaplesa@gmail.com">aruenaskolaplesa@gmail.com</a>, a takoe i putem privatne poruke na Facebook profilu <a href="https://www.facebook.com/aruena.orijentalniples?ref=tn_tnmn" target="_blank">Inessa Aruena Sesterikov</a>. Prvi as je besplatan! Radujemo se novim Aruenicama, dobrodoali!</p> <p>Podseamo Vas da je upis na naaoj lokaciji u Pan evu takoe u toku! Sve informacije mo~ete dobiti putem broja 061/ 683 14 20 od naae instruktorke Jelene Petrovi, a takoe sve informacije za Pan evo mo~ete dobiti i putem Facebook profila <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100007139838514" target="_blank">Jelena Aruena</a>. O ekujemo Vas, dobrodoali!</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Oriental Winter Tales 2016!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Ponedeljak, 02. januar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/oriental_winter_tales_2016.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/oriental_winter_tales_2016a.jpg" alt="Oriental Winter Tales 2016!" title="Oriental Winter Tales 2016!" width="540" height="359" align="center"></a></p> <p>Dana 24. i 25. decembra 2016. godine odr~an je vikend intenzivnih radionica u plesnoj akoli Aruena. Inessa je odr~ala dve veoma inspirativne radionice za naae polaznice, kao i u esnike iz drugih plesnih akola, dok je gostujui instruktor Duaka Stojni iz Prijedora odr~ala tribal radionicu. Ova tema je po prvi put obraivana u naaoj plesnoj akoli i tako pru~ena edukacija naaim polaznicama iz ove oblasti. U nedelju 25. decembra 2016. godine je odr~ano tradicionalno novogodianje akolsko orijentalno ve e u ve poznatom Arabica nargila baru. Bilo je ovo jedno veoma lepo dru~enjeza kraj godine.</p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena u Italiji!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Ponedeljak, 02. januar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_u_Italiji.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_u_Italiji1.jpg" alt="Aruena u Italiji!" title="Aruena u Italiji!" width="540" height="223" align="center"></a></p> <p>Instruktor plesne akole Aruena, Inessa je uspeano predstavila naau plesnu akolu i Srbiju uopate na meunarodnom festivalu orijentalnog plesa u Asiziju, Italija pod nazivom BellyFusion Legend Festival u organizaciji Jalile Elisabete Ricci iz Italije. Inessa je pozvana da nastupi na glavnom aou festivala meu mnogobrojnim u esnicima iz Italije i celog sveta.</p> <p><iframe width="540" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/MxWI7A5_1Dc" frameborder="0" allowfullscreen> </iframe></p> </div> </div> <div class="post"> <h2 class="title"><a href="#">Aruena na Waves of Orient!</a></h2> <p class="meta"><em><span class="date">Ponedeljak, 02. januar, 2017.</span> Postavila <a href="index.html">Inessa `esterikov</a></em></p> <div class="entry"> <p><a href="fotkenovosti/Aruena_na_Waves_of_Orient.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_na_Waves_of_Orient1.jpg" alt="Aruena na Waves of Orient!" title="Aruena na Waves of Orient!" width="540" height="332" align="center"></a></p> <p>Plesna akola Aruena se predstavila na meunarodnom festivalu orijentalnog plesa u Beogradu u organizaciji plesne akole Salome na elu sa Nevenom Mihajlovi iz Beograda, pod nazivom Waves of Orient, a koji je bio odr~an 22. i 23. oktobra 2016. godine. Instruktor plesne akole Aruena, Inessa, je kao glavna zvezda festivala odr~ala tarab radionicu pored instruktorke iz Bugarske Nadie Stoykove, koja je takoe kao zvezda festivala i predstavila se beogradskoj publici. Tokom dva dana intenzivnih aktivnosti u vidu radionica i dva koncerta, polaznice plesne akole Aruena su se predstavile u velikom broju ato solo, ato grupnim izvedbama. Veoma smo ponosni i zahvaljujemo se Neveni na pozivu.</p> </div> </div> <div class="post"> <div class="entry"> <p><a href="novosti2016.html">Novosti za 2016. godinu</a></p> <p><a href="novosti2015.html">Novosti za 2015. godinu</a></p> <p><a href="novosti2014.html">Novosti za 2014. godinu</a></p> <p><a href="novosti2013.html">Novosti za 2013. godinu</a></p> <p><a href="novosti2012.html">Novosti za 2012. godinu</a></p> <p><a href="#">Na vrh stranice</a></p> </div> </div> <div id="about"> <h2>Kontaktirajte nas</h2> <p>Aruena - akola orijentalnog (trbuanog) plesa</p> <p>Fitnes centar Oaza, irila i Metodija 8, ulaz iz Milorada `ap anina</p> <p>Vukov spomenik, Zvezdara, Beograd</p> <p><a href="mailto:aruenaskolaplesa@gmail.com">aruenaskolaplesa@gmail.com</a></p> <p>Broj telefona: 063/8349-721</p> </div> <div id="footer"> <p>Copyright (c) 2012. <a href="index.html">aruenaorijentalniples.com</a>. All rights reserved. Design by <a href="mailto:retkokadpravimkorake@yahoo.com">}arko Milievi</a>.</p> </div> <!-- end #footer --> </div> <!-- end #content --> <div id="sidebar"> <ul> <li> <h2><span>Novosti</span></h2> <p><marquee behavior="scroll" direction="left"><a href="novosti.html">Formiranje nove grupe, upis u toku!</a></marquee></p> <p style="font-size:13px;"><a href="novosti.html">Saznajte viae</a></p> <a href="fotkenovosti/Aruena_upis_novih_clanova.jpg" target="_blank"><img src="fotkenovosti/Aruena_upis_novih_clanova1.jpg" width="240" height="360" vspace="10" hspace="10"></a> </li> <li> <h2><span>O plesnim stilovima</span></h2> <ul> <li><a href="modegpop.html">Moderni egipatski pop</a></li> <li><a href="plessavelom.html">Ples sa velom (veil dance)</a></li> <li><a href="saiidi.html">Ples sa atapom (saiidi)</a></li> <li><a href="perkusije.html">Perkusije (drum solo)</a></li> <li><a href="plessakrilima.html">Ples sa krilima (isis wings)</a></li> <li><a href="klegstil.html">Klasi ni egipatski stil (raks shargy)</a></li> <li><a href="beledi.html">Ples uz harmoniku (beledi)</a></li> <li><a href="halidzi.html">Halid~i (khaliiji)</a></li> <li><a href="shaabi.html">`abi (shaabi)</a></li> <li><a href="eskandarani.html">Eskandarani</a></li> <li><a href="tarab.html">Tarab</a></li> <li><a href="iraqi.html">Iraqi</a></li> </ul> </li> <li> <h2><span>Termini</h2> <p> asovi se odr~avaju u okviru fitnes centra "Oaza", Vukov spomenik, Zvezdara</p> <p><strong>Termini za po etnu grupu:</strong></p> <p>uto 18-19h, sre 19-20h</p> <p>ned 18-19h</p> <p><strong>Termini za srednju grupu:</strong></p> <p>sre 18-19h, sub 17-18h</p> <p><strong>Termini za naprednu grupu 2:</strong></p> <p> et 19-20h, sub 19-20h</p> <p>ned 17-18h</p> <p><strong>Termini za naprednu grupu 1:</strong></p> <p>uto 19-20h, et 18-19h</p> <p>sub 18-19h, sub 19-20h</p> </li> <li> <h2><span>Saznajte viae</span></h2> <ul> <li><a href="porekloplesa.html">O istorijatu orijentalnog plesa</a></li> <li><a href="improvizacija.html">O radu na asu</a></li> <li><a href="arabeska.html">O plesnim koracima</a></li> <li><a href="orientalfairytales2017.html">O plesnim koncertima</a></li> <li><a href="kostimi.html">O plesnim kostimima</a></li> <li><a href="orijentalniplesigodine.html">O orijentalnom plesu i godinama</a></li> <li><a href="orijentalniples-antistres.html">Orijentalni ples - antistres</a></li> </ul> </li> </ul> </div> <!-- end #sidebar --> <div style="clear: both;">&nbsp;</div> </div> <!-- end #page --> </div> </body> </html>